29.04.2018 - MVM Žilina/ICS in Zilina

  .

 • V nedeľu dňa 29.04.2018 od ranných hodín sa bude konať naša tradičná jarná výstava "BORDER SHOW" v spolupráci s Ostravou. Propozície nájdete v časti "NOVINKY/HOT NEWS" v pravej časti stránky. Tešíme sa na Vás.
 • ICS in Zilina on Apr 29th 2018 is comming soon. Special Show of tortie cats.

16.12.2017 - Členská schôdza a tradičná "mačacia" kapustnica

  .

 • Dňa 16.12.2017 od 14:00 hod. sa konala naša tradičná klubová akcia spolu s členskou schôdzou. Na obvyklom mieste v Bitarovej u Katky Bálikovej.

Valné zhromaždenie FFS

 • Dňa 11.11.2017 sa konalo Valné zhromaždenie FFS (Federácia Felis Slovakia). Všetko o jeho konaní nájdete na webovej stránke Federácie Felis Slovakia.

Z histórie vzniku nášho klubu

Dog TemplateDo 31.12.2015 sme existovali pod pôvodným názvom SZCH ZO Mačky Žilina, ako členovia Slovenského zväzu chovateľov. Vývoj ide ďalej a nastala potreba vzniku samostatnej organizácie, ktorá by zastrešovala činnosť chovateľskú a výstavnú nezávisle od SZCH. Z tohto dôvodu vznikla FFS (Federácia Felis Slovakia), ktorá prevzala členstvo po SZCH vo FIFe. FFS založilo 10 záujmových občianskych združení, medzi nimi aj to naše nové ... Mačky Žilina, o.z. ... A tu sa začala naša nová etapa existencie ako občianskeho združenia s právnou subjektivitou. Máme svoj Výbor, ktorý riadi našu činnosť a Komisie, ktoré majú kontrolnú a poradenskú úlohu.


V súčasnosti máme viac ako 60 platných radových členov (chovateľov a majiteľov) a mladých chovateľov. Mnohí z nich ale ako chovatelia pôsobia v Maďarsku pod hlavičkou Felis Hungarica. O dôvodoch, pre ktoré sa rozhodlo viac 60 chovateľov z celého Slovenska opustiť domáce zázemie, sa tu zmieňovať nebudeme. Je to nepekná záležitosť a história, ktorá sa nedá zvrátiť. A až čas ukáže, že naše rozhodnutie bolo správne.


Prečo sa pridať k nám?

 • Pretože sme dlhodobo a dokázateľne "najúspešnejším a najrodinnejším" spolkom chovateľov a majiteľov mačiek na Slovensku
 • Mačky našich majiteľov sa stali 2x Svetovými víťazmi.
 • V lete organizujeme tradičný "Mačací guláš" spolu s členskou schôdzou, jediné podujatie svojho druhu medzi mačkármi u nás
 • Pred Vianocami organizujeme tradičnú "Mačaciu kapustnicu" spolu s členskou schôdzou, rovnako jediné podujatie svojho druhu medzi mačkármi u nás
 • Radi a ochotne Vám poradíme ohľadom členstva v klube a prihlášok, výstav mačiek a samotného chovu mačiek
 • Všetky rady u nás sú ZADARMO a je pre nás úplne samozrejmé Vám poradiť
 • V našom klube panuje rodinná atmosféra, všetci sme na jednej úrovni, nikto z nás sa nepovyšuje nad ostatných
 • Vždy konáme pre dobro a v mene našich členov podľa ich vôle vyjadrenej na členskej schôdzi na základe demokratického hlasovania

Iné možnosti členstva.

Na Slovensku máte 10 možností sa stať členom niektorého zo záujmových klubov chovateľov mačiek. S prihliadnutím na Vaše bydlisko prípadne osobné preferencie Vám môžeme doporučiť ďalšie 4 z nich, o ktorých si my sami myslíme, že do nich môžete vstúpiť, a môžete očakávať rodinnú a pohodovú atmosféru.

Naše logo